POLITYKA PRYWATNOŚCI STUDIA TATUAŻU WHITE RAT TATTOO W WARSZAWIE

 1. Działamy zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO);
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest studio tatuażu White Rat Tattoo Agata Kacperczyk, ul. Lwowska 11/4, 00-660 Warszawa, NIP: 812-187-82-37;
 3. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  • Zawarcia umowy wykonania usługi tatuażu, rezerwacji terminu tatuażu oraz prawidłowej realizacji zawartej umowy wykonania usługi tatuażu;
  • Udokumentowania zawartej umowy tatuażu i jej rozliczenia (na podstawie przepisów prawa podatkowego);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych;
  • Prowadzenia statystyk;
  • Dochodzenia roszczeń lub podejmowania czynności w celu obrony przed roszczeniami;
  • Rozpatrywania reklamacji i skarg;
  • Kontaktu się z Tobą, w tym wymiany korespondencji (przez elektroniczne środki przekazu oraz telefonicznie);
  • Udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania dotyczące naszych usług tatuażu;
  • Promocji naszych usług tatuażu (także na podstawie zainteresowania naszymi usługami);
 1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi i obrony przed roszczeniami;
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – co do danych dotyczących Twojego stanu zdrowia;
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich uzyskania nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie tatuażu;
 3. Posiadasz prawo do:
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Przenoszenia danych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda;
  • Żądania otrzymania jednej kopii danych osobowych przez Nas przetwarzanych;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez studio tatuażu White Rat Tattoo do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez studio tatuażu White Rat Tattoo innym odbiorcom danych osobowych;
 3. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz skorzystałaś/eś z usługi tatuażu w studiu tatuażu White Rat Tattoo;
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 6 prosimy kierować na adres: Studio Tatuażu White Rat Tattoo, Tamka 37 LU6, 00-355 Warszawa.

POLITYKA COOKIES STUDIA TATUAŻU WHITE RAT TATTOO W WARSZAWIE

Strona internetowa Studia Tatuażu White Rat Tattoo używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.